Ceník

Ceny jsou orientační

Geometrický plán Na zaměření budovy 5 000 Kč/MJ
Geometrický plán Na rozdělení pozemku 7 500 Kč/MJ
Geometrický plán Na zaměření věcného břemene 5 000 Kč/MJ
Geometrický plán Zpřesnění nebo oprava hranic cena dohodou
Vytyčení Vytyčení hranic pozemků (mapa DKM) 5 000 Kč/MJ
Vytyčení Vytyčení hranic pozemků (mapa KMD) 7 500 Kč/MJ
Vytyčení Vytyčení staveb (dle složitosti) 4 000 - 8 000 Kč
Pro projektanty Polohopisný a výškopisný plán 4 000 - 10 000 Kč
dle terénu a složitosti
měrná jednotka 1 ha
Stabilizace bodu Kolík, hřeb 100 Kč/bod
Stabilizace bodu Plastový mezník 200 Kč/bod

Minimální cena výjezdu - 3 500 Kč
MJ = 100 m hranice pozemku
Pozn: Dle potřeb zákazníka účtujeme DPH - pro firmy s 21% DPH (ostatní bez DPH)