Geodézie ikona

Geodetické práce Vlašim

Provádíme kompletní geodetické služby, vyhotovení geometrických plánů, zaměření, rozdělení, vyměření a vytyčení pozemků a další geodetické práce včetně poradenství v rámci katastru nemovitosti ve Vlašimi, Benešově a okolí.

Věnujeme se i inženýrské geodezii a provádíme zaměření inženýrských sítí, zaměření budov, zaměření výškopisu a polohopisu, atd.


Zajišťujeme:


Kompletní geodetické práce

Kompletní geodetické práce

Kompletní geodetické práce a poradenství ve Vlašimi, Benešově a okolí. Zaměření budovy nebo parcely, rozdělení pozemku a další

Geometrický plán

Geometrický plán

Vyhotovení geometrického plánu pro zanesení informací do katastru nemovitostí, nebo jako přílohu ke smlouvě

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku

Vyměření a rozdělení pozemku za účelem prodeje či darovací smlouvy apod.

Vytyčení

Vytyčení

Zaměření a vytyčení hranic včetně vyznačení lomových bodů např. před tvorbou plotu, pro potřeby projektantů apod.

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

Provádíme zaměření inženýrských sítí zaměření budov, zaměření výškopisu a polohopisu, atd.

Další geodetické služby

Další geodetické služby

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS), zaměření skutečného stavu, tedy výškopisu a polohopisu

Pobočky

Vlašim

Jana Očka 1739

Vlašim 258 01

Poloha na mapě

Praha

Kuchařská 683, Klánovice

Praha 190 14

Poloha na mapě